pH - minus 50%

Silnie obniża pH wody w basenie
pH___minus_50__4fa0217106b70.pngpH___minus_50__4fa0217106b70.png
Cena sprzedaży 95,00 zł
Rabat
Podatek 17,76 zł
Cena / kg:
Wariant produktu
Wybierz wariant
Opis

Preparat pH - minus o 50% stężeniu  do obniżania pH wody basenowej. W swym składzie nie zawiera kwasu solnego, przez co nie powoduje korozji. Zawiera natomiast kwas siarkowy - około 50%.

Zastosowanie:
pH - minus 50% należy stosować w zależności od żądanej wartości pH  twardości wody (w zakresie od 7,0 do 7,4) oraz rodzaju chloru. Mieszanie lub  rozcieńczanie środka nie jest konieczne, można dozować bezpośrednio z pojemnika. Środek bardzo wydajny i łatwy w użyciu.

Ostrzeżenie:
Powoduje ciężkie poparzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa:
- przechowywać w bezpiecznym i zamkniętym pomieszczeniu,i chronić przed dziećmi,
-nie dopuścić do kontaktu oczu ze środkiem a w razie porzeby zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza,
- nigdy nie dolewać wody do tego produktu,
- nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochraniać twarz,
- w razie wypadku lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe pokaż etykietę.