Regulamin

1.Sklep internetowy http://www.basenylux.eu/sklep.html (zwany dalej sklepem) umożliwia nabywanie za pomocą sieci środków i produktów związanych z branżą basenową i spa

2.Sklep jest prowadzony przez firmę Modern z siedzibą w Opolu (45-634) przy ul. Podbornej 4 NIP: 911 163 37 18 Regon 277151165 (zwany dalej Administratorem), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 530 026 566.

3.Sklep umożliwia Kupującym zawarcie z Administratorem umowy odpłatnego nabycia (zakupu ) oferowanych towarów.

4.Zamówienia na produkty przyjmowane są 24/dobę przy użyciu maila. formularza na stronie oraz innych sposobów podanych w dziale kontakt.

5.Dokonując zakupu, Kupujący wyraża zgodę na natychmiastową realizację umowy – dostawę zamówionego towaru niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Administratora . Czas realizacji zamówienia  to maksymalnie 14 dni roboczych, po otrzymaniu płatności.

Produkty wysyłamy kurierem na adres podany podczas składania zamówienia

6.Dokonanie Zakupu wymaga podania przez Kupującego danych osobowych. W takim wypadku zbierane dane służą jedynie do obsługi transakcji. Kupujący podając dane osobowe w trakcie procesu Zakupu potwierdza, iż dane te są zgodne z prawdą. Kupujący ma prawo wglądu w dane, ich uaktualniania lub usuwania poprzez kontakt pocztą lub pocztą elektroniczną z Administratorem pod adresami podanymi w pkt. 2 Regulaminu. Dokonując Zakupu Kupujący wyraża zgodę na wystawienie rachunku bez podpisu.

7. Wszystkie podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT i są prezentowane w polskich złotych. Cenami wiążącymi są ceny podane na stronach produktów w dniu złożenia zamówienia.

8.Zawartość strony w domenie http://www.basenylux.eu/sklep.html oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej Prawa do zawartych w sklepie materiałów i plików tworzących sklep przysługują Modern i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie w tym jako element innych stron WWW

9.Kupujący ma prawo zgłosić reklamację pocztą elektroniczną lub na adresy podane w pkt.2 regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od złożenia

10.Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r O prawach konsumenta ( art. 27 ) Kupujący ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów zwrotu towaru (np. przesyłki kurierskiej)

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Modern

Opole 45 634

ul. Podborna 4

tel.530 026 566

 

–             Ja/My........................................zamieszkały/a...............................................................         niniejszym informuję/informujemy             firme Modern z siedzibą w Opolu  o     moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży z dnia …................

                następujących rzeczy:

 

 

 

–                                            Data                                                                                    Podpis

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

INSTRUKCJA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listem poleconym na adres Modern ul. Podborna 4 45 634 Opole. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przykład pocztą elektroniczną).

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz  na adres Modern  45 – 634 Opole ul. Podborna 4 , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy  wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Jednocześnie informujemy że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”

Prawo do zwrotu bez podania przyczyny nie dotyczy tzw. produktów personalizowanych czyli takich, które są wykonywane na specjalne życzenie klienta (np. produktów z naklejonymi specjalnymi etykietkami z logo klienta).

11.Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie Administrator poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.